Stadsvandring om Skara som skolstad och originella lärare

Johan Hjertén på Prubbatorget informerar om kvällens tema

Måndagen den 18 juli bjöd på en skön sommarkväll och var som gjord för en stadsvandring. Omkring 90 personer hade sökt sig Prubbatorget för att lyssna på Johan Hjertén som skulle tala om Skara som skolstad och några originella lärare från förr. De besökare med bakgrund från lärare behövde inte vara oroliga, Johan berättade om lärare från andra sekel.

Guiden berättar om Skaras skoltid, skolhushåll och inackordering förr i tiden

Skara stad präglades tidigt skolan, den första var en utbyggnad från koret på domkyrkan. Skola nummer två var den som byggdes i Krabbelund och var igång ca 500 år. Skolan innehöll två rum ett på botten- och ett på övervåningen. Eleverna satt på långa träbänkar, inga skrivbord fanns, skulle man skriva gick man ner på knä och skrev mot marken. Skolan rymde 400-500 elever. Fram till 1833 var denna skola i Krabbelund  i bruk och den nya skolan Katedralskolan invigdes 1833.

Det stora elevantalet innebar att samhällsservicen måste fungera, många elever var inackorderade och många behövde skolhushåll. Det var främst ensamstående kvinnor och änkor som ombesörjde inackorderingarna och skolhushållen. Agata Tengbom var en som hade ett populärt skolhushåll i Trybomska huset (nuvarande stiftshuset på Skoltorget), hon serverade både elever och lärare. Hennes favoritelev var Gunnar Wennberg född 1817, hon sa att han var lika bra som alla andra elever tillsammans. Som 12 årig kom Gunnar till Skara, familjen bodde kvar i Lidköping. Gunnar var mycket musikalisk och komponerade många kända sånger.

Guiden framför Rådhusgatan 7 där Gunnar Wennerberg bodde från 1852

Efter många år tog han studentexamen i Uppsala och fortsatte sina studier. Anställdes som lektor i Skara år 1849, från 1852 bodde han på Rådhusgatan 7 tillsammans med sin fru Hedda och sina barn. Gunnars var en mycket omtyckt lärare och kunde ge liv åt den torraste lektionen.
Ytterligare några lärare som nämns på stadsvandringen var Sanfrid Welin född 1855, han var var en svensk skol- och museiman, han var styrelseledamot och hedersmedlem i Västergötlands Fornminnesföreningen.
Anders Falck född 1740 var verksam som lärare vid läroverket i Skara. Hans stora intresse var astronomi. I hans trädgård på Rådhusgatan kom han att sätta upp observatorium.

Kaffe med smörgås på Båtsmansgården efter stadsvandringen

Stadsvandringen avslutades som vanligt med kaffe och smörgås på Båtsmansgården och ringarna med lotter tömdes snart och glada vinnare tog emot sina vinster.

Foto Freddie Wendin
Text Lena Brodin

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *