Gillesböcker

Redan när Skara Gille bildades 1948 pratade man om värdet att dokumentera fakta och att ge ut en skrift. Det dröjde ända till 1961 innan det blev verklighet, då kom den första boken “Ett och annat från den gamla staden Skara”. Under de fösta 10 åren kom det en utgåva per år, därefter kommer boken ut vart annat år. Nedan finner Du innehållsförteckningar från samtliga utåvor. För att underlätta sökning, kan Du använda sökfältet till höger.

Här presenteras innehållet i utgåvorna av “Ett och annat från den gamla staden Skara”. Klicka på årtalet för att se detaljer.