Hedersmedlemmar

För närvarande har vi två hedersmedlemmar i Skara Gille.

Vid jubileumsbanketten den 5 maj 2018 presenterades Elsa Söderlindh som hedersmedlem. Det är med stor stolthet som nämnden i Skara Gille fattat sitt beslut. Elsa är en mångårig medlem ( hon har som medlem, träffat sju av Gillets åldermän under åren ) och hon var under mer än 20 år Gillesvärd och hon satt med i Gillesnämnden under några år. Under de år som Per-Eric var ålderman, fick också Elsa ta en mycket aktiv roll i Skara Gille. Elsa Söderlindh är en mycket flitig deltagare i alla våra aktiviteter och hon är mycket värdefull när vi söker fakta i Skara Gilles historia.

På årsstämman den 23 mars 2022 presenterades Sture Veghed som ny hedersmedlem i Skara Gille. Sture var ålderman under åren 2010 till 2015.