Hedersmedlemmar

För närvarande har vi tre hedersmedlemmar i Skara Gille.

När Bengt Palm avgick som ålderman vid stämman 2010 avtackades han med malmljusstakar och en utnämning som hedersledamot. Utnämningen motiverades med Bengts mångåriga arbete i och för Skara Gille. Han var en av dem i gruppen som aktivt deltog i räddningen och restaureringen av Båtsmanshuset i mitten på 90-talet. Han var under flera år behjälplig med hantering och redigering av ”Ett och annat från den gamla staden Skara”. Bengt valdes in i Gillesnämnden 1993 och utnämndes till Gilleskrivare efter stämman 1995. Efter Per-Eric Söderlindhs bortgång valdes Bengt till ålderman vid stämman 2000.
Bengt är fortfarande en aktiv medlem i Skara Gille. Vi som verkar i nämnden har stor nytta av hans kunnande och generositet. Vi är extra glada att han fortfarande medverkar vid firandet av ”Lilla julafton” där han läser Viktor Rydbergs dikt ”Tomten”.

Vid jubileumsbanketten den 5 maj 2018 presenterades även Elsa Söderlindh som hedersmedlem. Det är med stor stolthet som nämnden i Skara Gille fattat sitt beslut.Elsa är en mångårig medlem ( hon har som medlem, träffat sju av Gillets åldermän under åren ) och hon var under mer än 20 år Gillesvärd och hon satt med i Gillesnämnden under några år. Under de år som Per-Eric var ålderman, fick också Elsa ta en mycket aktiv roll i Skara Gille. Elsa Söderlindh är en mycket flitig deltagare i alla våra aktiviteter och hon är mycket värdefull när vi söker fakta i Skara Gilles historia.

På årsstämman den 23 mars 2022 presenterades Sture Veghed som ny hedersmedlem i Skara Gille.