Historia

Brandmuseet i Skara, foto Freddie Wendin

När den fasta brandkåren 1899 tog över ansvaret för stadens eldsläckning blev den värnpliktiga kåren och deras redskap satta på undantag. De gamla sprutorna hamnade i en liten bod i det gamla spruthuset vid Kämpedammen. Det dröjde inte länge förrän de behövdes för stadens förråd. Det andra spruthuset som lång mellan Kungshusgatorna var ombyggt till smedja men räddades från rivning och blev uppställningsplats de gamla eldsläckningsredskapen, sprutorna, standaren, lurar mm fördes även dit. Byggnaden som hade ett kulturhistoriskt värde kom att bli en lämplig plats för brandkårsmuseet.

Skara brandmuseum är till stor del David Bergmans förtjänst, mellan 1922 -1952 var han brandchef i Skara och aldrig hade väl begreppet eldsjäl haft en riktigare betydelse. I många år låg museet i träda, mellan 1989-1999 gjordes upprustningar, bl.a. genom att lokalerna fått värme och övervåningen inretts. Komplettering av material från 1940-70 talen har skett efter hand. År 2021 firade Skara Gille David Bergmans 140 års dag, det berättades och det visades bilder. Kent Holmberg fd. brandchef beskrev Bergmans insatser i Skara, vill du läsa om deta klicka på länken.

I maj 2021 övertog Skara Gille rätten att nyttja brandmuseet. Målet är att under sommarmånaderna juni – augusti ha öppet för allmänheten, varje onsdag mellan 17-19. Det serveras kaffe med dopp och guidning i museet görs av f.d.. brandmän.

Vill du läsa mer om brandkåren och brandsoldaterna – ett yrke i förändring klickar du här