Stadsvandringar 2022

Stadsvandring nr 1. 2022-06-27 Järnvägsgatan, Skaras Paradgata, Allan Ahlman guidar.

Stadsvandring nr 3. 2022-07-18 Skaralärare, Johan Hjertén guidar.

Stadsvandring nr 5. 2022-07-25 Kända Skarabor från förr. Sven-Olof Ask guidar (regnet stör inspelning något i början)

Stadsvandring nr 6. 2022-08-01 Skara som Skolstad. Johan Hjertén guidar (den sista 5 minuterna saknas då batterierna tog slut)

1700-tals vandring. 2022-08-08. Sven-Olof Ask guidar.