Stadsvandringar 2022 och 2023

Stadsvandringar 2022

Stadsvandring nr 1. 2022-06-27 Järnvägsgatan, Skaras Paradgata, Allan Ahlman guidar.

Stadsvandring nr 3. 2022-07-18 Skaralärare, Johan Hjertén guidar.

Stadsvandring nr 5. 2022-07-25 Kända Skarabor från förr. Sven-Olof Ask guidar (regnet stör inspelning något i början)

Stadsvandring nr 6. 2022-08-01 Skara som Skolstad. Johan Hjertén guidar (den sista 5 minuterna saknas då batterierna tog slut)

1700-tals vandring. 2022-08-08. Sven-Olof Ask guidar.

 

Stadsvandringar 2023

Stadsvandring nr 1. 2023-07-03. Johan Hjertén guidar vid Kråks och Fornbyn. (inspelningen inleds ett stycke in i berättelsen om Kråks, fortsätter sedan till Fornbyn, avslutas utanför kyrkan i Fornbyn)

Invigning av Uno Bomans bänk. 2023-07-03. Invigningstalet av Tommy Kroon.

Stadsvandring nr 2. 2023-07-10. Johan guidar och berättar kring Skaras försvunna kyrkor.

Stadsvandring nr 4. 2023-07-24. Allan Ahlman guidar och berättar om Skaras Banker.

Stadsvandring nr 5. 2023-07-31. Allan Ahlman guidar och berättar om Skara Källa.

Stadsvandring nr 6. 2023-08-07. Sven-Olof Ask guidar och berättar om “Kända och okända gatunamn och dess historik”.

1700-hundratalsvandring 2023-08-17. Sven-Olof Ask.