Grundare

David Bergman

David Bergman brandchef i 31 år

Skara Gille grundades den 5 maj 1948. Initiativtagare var brandchefen David Bergman. Han blev också Skara Gilles förste ålderman.

David Bergman föddes den 27 oktober 1881 i Skara. Han kom tidigt med i det allmänna arbetet på olika områden. Bergman var också en varm anhängare av idrott och var bland annat med och bildade Skara Atlet & Idrottssällskap. Han kom tidigt i postverkets tjänst som postvaktmästare, han blev sedermera postiljon och avgick från den sysslan med pension 1941. Ett område som låg honom varmt om hjärtat var brandväsendet. Redan vid 15 års ålder, kom han med i allmänna brandkåren. I januari 1922 blev han stadens brandchef och behöll denna befattning till 1953.
David Bergman invaldes i stadsfullmäktige 1911 och fanns med där ända till 1946.

Sin kärlek till Skara har David Bergman givit många bevis på. Inte minst när han som en av initiativtagarna var med att grunda Skara Gille 1948. Han blec Gillets förste ålderman och behöll denna befattning till mars 1966, då han avgick och istället utsågs till hedersålderman. David Bergman avled den 1 oktober 1966.
( Källa: Ett och annat från den gamla staden Skara 1966 )