Andra händelser

Stadsvandringarna 2017 hittar Du genom att klicka på pilen i rubriken.

Sigge Hassing berättar om sitt arbete med de Beskowska kyrkofönstren den 16 april 2017 i en ljudupptagning från Båtsmanshuset där Gillesmedlemmar samlats efter en guidad visning inne i Domkyrkan. Inspelning och speaker: Johan Hjertén

Folkskolan 175 år uppmärksammades av Skara Gille när man träffades för att fira. ”De gamla fröknarna” Ann-Britt Molander Johansson, Berit Andersson, Ann-Marie Dahlberg och Britt Miltzén bjöd på fakta om skolan i stort och folkskolereformen i synnerhet.

Lördagen den 16 september genomfördes åter en kyrkogårdsvandring på ”gamla kyrkogården” i Skara. Barbro Olofsson berättade om några av de profiler som ligger begravda här. Hon fick god hjälp av Hussein Akbari, Jolin Johansson och Ellen Apelskog.

Lördagen den 17 mars berättade Johan Hjertén om det Soopska gravmonumentet i Skara domkyrka. Vi fick veta mycket om överste Soops bravader samt om hur det ståtliga monumentet i domkyrkan kom till och vad symbolerna i det betyder.

Torsdagen den 12 april var det högläsning ur Gillesböckerna i Båtmansgården som kompletterades med bildvisning. En artikel skriven av Tobias Storm och som handlade Oxbacken lästes av Ann-Britt Molander Johansson. Ni kan höra den här.