Nämnden

Vid årsmötet mars 2022 såg nämnden ut på följande sätt, vill du komma i kontakt med någon av oss så hör av dig.

Ålderman: Tommy Kroon, tommy@skaragille.se  tfn 0705912455

Bitr. Ålderman: Gunnar Karlsson, karlgunnar51@hotmail.com tfn. 0723130785

Kassabevarare: Erik Sånnek, erik.sannek@hotmail.se  tfn 0723313836

Gillesskrivare: Barbro Hassel, barbro.hassel@hotmail.com  tfn 0705154177

Bisittare: Lena Brodin, lena.brodin.1954@gmail.com, tfn. 0733734437

Bisittare: Göran Johansson, goranjohansson49@hotmail.com tfn 0704700886

Bisittare: Anders Sahlström. bygg.sahlström@telia.com  tfn 0706613813

Bisittare: Christina Johansson, christina.johansson@live.com  tfn 0706358777

Bisittare: Gunilla Landahl, gunillalandahl@gmail.com tfn 0703199416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.