Så här började det

Under våren 1948 träffades några likasinnade för att diskutera bildandet av en förening som tog vara på kärleken till sin stad och sin hembygd. En av initiativtagarna var brandchef David Bergman och hans uppvaknade för hemstadens skönhet grundar sig i ett möte med en besökare i staden som berömde stadens skönhet: ”Denne vackre gamle man – främling i vår stad, kom mig att tänka över vad begreppet hemstad, hembygd och hem betyder och vad hembygdskänsla är Om en främling kunde bli så hänförd över vår stad, huru mycket skall då inte en infödd känna för vår kära gamla stad.”

Den 5 maj 1948 bildades Skara Gille. Föreningens förste ålderman blev David Bergman.

Den fullständiga historien om Skara Gilles bildande har sammanställts av Rune Hagberg till 50-årsjubileet. Artikeln finns att läsa i sin helhet i jubileumsskriften från 70-årsjubileumet.