Åldermän

Åldermän i Skara Gille från år 1948 till nutid

David Bergman

David Bergman brandchef i 31 år

David Bergman var ålderman från starten 1948 tom 1966 och var en av initiativtagarna till Skara Gille. Tillsammans med ett tjugotal andra skarabor föddes Skara Gille (hembygdsförening).

 

Han var en mycket aktiv man och hans yrke var posttjänsteman och brandchef i Skara Brandkår. Brandmuseet vid Skaraborgsgatan var David med och skapade. Som brandchef var David med vid flera dramatiska bränder i Skara, bl.a. Stadshotellet 1909, Stora Torget 1936, Läroverket 1941 och Domkyrkan 1947.

David var mycket intresserad av idrott och var bl.a. med och bildade Skara Atlet och Idrottssällskap 1900, själv  var han en s.k. tandatlet som tävlade i lyftstyrka med sina tänder.

Under åren var även David ledamot av stadsfullmäktige och hälsovårdsnämnden och han hade många järn i elden. En man med karaktär och profil i staden Skara.

År 1966  Oscar Lefwander tillträde som ålderman nr 2 i Skara Gille och fortsatte till 1975. 1908 etablerade sig Oscar som egen företagare i specialbranschen, år 1929 startade han järnaffär. Efter några år 1934 upphörde han med sin egen rörelse och ägnade sig åt sina fastigheter.

Även Oscar var mycket aktiv i Skara idrottsverksamhet, t.ex. Skara Atletklubb, KFUM i Skara och Skara IF.

I flera år var Oscar sekreterare i Gillet och dessutom redaktör för gillets årsbok där han också var en flitig skribent med många artiklar om Skara stad, företag och människor.

Oscar avled år 1979 och var då 95 år, han lämnade efter sig ett minne av en person med ett brinnande intresse för staden och

Skara Gille.

Tobias Storm kom att bli Skara Gilles 3:e ålderman under tiden 1975- 1982. Tobias var född 1904 och växte upp i Skara. Fadern var trädgårdsmästaren Viktor Storm som hade handelsträdgården på Oxbacken. Tobias kom att fortsätta i faderns fotspår,  han var känd för sin kunnighet inom yrket och gick utbildning i binderi och dekorationskonst vid den kända Darwins blomsterhandel i Göteborg.

Trädgårdsrörelsen på Oxbacksgatan övertogs på 1950-talet av Tobias och denna hade han fram till 1970-talet.

Tobias var en engagerade föreningsmänniska t.ex. Skaraortens Trädgårdsmannaförening, Frälsningsarméns hjälptrupp, Skara Gille och Tempelriddarna mm.

Han hade även ett stort fotointresse och dokumenterade på så sätt en stor del av Skara stad. En artikel i Gilles årsbok 1980-81 har Tobias skrivit om alla företag som funnits på Oxbacken.

Ernst Lefwander, ålderman nr 4 mellan åren 1982 – 1987 i Skara Gille, föddes i Skara 1911. Han var arkitekt och byggnadsingenjör och var bl.a. anställd vid Skara Museum mellan åren 1972 – 1976.  Där sysslade han med arbete i arkivet med speciella utredningsuppdrag och byggnadsvård även i andra sammanhang. I minnesskriften efter hans begravning framkommer hans byggnadsintresse genom att på hans initiativ bevarades Båtsmanshuset som då var hotad av rivning.

Som arkitekt och byggnadsingenjör forskade Lefwander om byggnadsmaterial bl.a. kalk och cement, både i Sverige och utomlands.

Ett annat projekt som Lefwander var engagerad i var en ombyggnad av Peter Hernqvists veterinärskola i Skara. I början av 1970-talet inreddes dessa lokaler till ett veterinärmuseum där Lefwander anlitades som arkitekt i olika omgångar. Lefwander var engagerad i flera byggnaders renoveringar och ombyggnader i länet, bl.a. Nortmanska huset i Mariestad, Hedåkers säteri i Hyringa m.fl. Det var inte bara fastigheter som han engagerades i, den 150 år gamla Baljefors bron i Främmestad med ca ca 100 m långa bro över Nossan. Han blev utsedd till hedersmedlem i Skara Gille.

Per-Erik Söderlindh

Som ålderman nr 5 tillträdde Per-Erik Söderlindh år 1987. Per-Erik var född i Hov, Älvborgs län 1933. Till Skara kom han tillsammans med sin fru Elsa 1955,  där startade de Skara Oljeservice AB och verksamheten pågick fram till 1993.
Per-Erik arbetade för bevarandet av Båtsmanshuset  och andra intressanta byggnader och miljöer i Skara. När Båtsmanshuset slutrenoverades år 1995 användes äldre byggnadsmetoder och byggnadstekniker. Arbetet gjordes av en grupp gillesmedlemmar med hjälp av ett antal utomstående specialföretag.
Vid Gillets 50-årsfirande i Skara tilldelades han Sveriges Hembygdsförbunds fina utmärkelse Guldnålen med lagerkrans.

Per-Eriks sångintresse var stort, han var medlem i Skara manskör, Bergs pastoratkör och Kyrkosångens vänner i Skara Stift. Ålderman i Skara HantverksgillBengt e, medlem i Energiteknisk förening i Göteborg samt medlem i Skaraborgs Motorveteraner. Förutom tankar om sitt företag och föreningar mm hade han filosofiska kunskaper
Per-Erik avled 1999, endast 66 år gammal. Han lämnade efter sig minnet av en levnadsglad människa med många vänner

Bengt Palm, ålderman nr 6 i Skara Gille under åren 2010-2015. Bengt föddes i Lidköping 1929. År 1947 kom han till Skara efter tre års arbete vid Affärstryckeriet och i Skara gick han sedan färdigt de två år som fattades till färdig typograf.

Bengt Palm foto Freddie Wendin

Bengt blev Skaraborgs Läns Tidning trogen i hela 47 år, i stort sett hela sitt yrkesliv arbetade han på samma arbetsplats. Där arbetade han

Bengt Palm foto Freddie Wendinsom maskinsättare (typograf) och dataoperatör  de sista åren. Ett yrke där det skett stora och många förändringar över tid, Bengt har beskrivit hur komplicerat det var tidigare att sätta ihop en tidning, i en intervju med Bengt kan du läsa mer.

Bengt blev medlem i Skara Gille på 1980-talet, innan han invaldes i Gillesnämnden hjälpte han till med Gillesboken och blev gillesskrivare år 1995. År 2000 valdes Bengt till ålderman efter Per-Erik Söderlindh. Skara Gille fick därmed förmånen att ta del av Bengts kunskaper och initiativförmåga. Vid sin avgång som ålderman år 2010 avtackades han med malmljusstakar och utnämndes till hedersledamot som motiverades med Bengt s mångåriga arbete i och för Skara Gille

Sture Veghed, ålderman nr 7 i Skara Gille. Sture är född och uppvuxen i Skara. Stures pappa Sven “Vega” startade sitt företag Johansson Elektriska

Sture Veghed. Foto Freddie Wendin

år 1949 på Sven Hofsgatan 13 i Skara. Efter studentexamen och lumpen blev det Göteborg med studier i statskunskap och nationalekonomi. På alla
ledig tid hemma blev det jobb på elfirman.  År 1969 blev det heltid i företaget. Sture blev egen företagare och hade till en början sex anställda, när det
var dags att sälja företaget 2008 var de över 40 anställda. År 1999 blev Sture utsedd till årets företagare av kommunen.

Övriga engagemang har bl.a. varit som president i Lions Club, styrelsearbete i Skara IF,  Sture har även varit vice ordf. i Skara Hantverksgille.

På årsstämman 2010 blev Sture vald till ålderman efter att under ett år varit biträdande efter fyra år valde han att lämna över klubban.

Tommy Kroon. Foto Freddie Wendin

Tommy Kroon är Skara Gilles nuvarande ålderman och han tillträdde 2015. Tommy föddes 1947 och bodde de första åren i Axvall. Fadern Evert hade öppnat Everts Livs och i samband med detta flyttade familjen till Skara. Butiken kom år 1959 att flytta till Härlundagatan och blev Skaras första allivsbutik med självbetjäning. År 1962 avslutade Tommy sin skolgång, jobbade hos fadern som springpojke och år 1964 gick han styckmästarutbildning i Stockholm. År 1968 etablerades en ny butik på Tullportagatan och det fanns nu två butiker i familjen, detta gällde fram till 1972. Butiken lades ner 1990.
Tommy började ICA-skolan 1977 och 10 år senare statade han det egna företaget Kunskapsträdet AB, med inriktning butiks- och lönsamhetsutveckling. På dansbanan träffade Tommy sin fru Sylvia och familjen växte.

2011 valdes Tommy in till Gillesnämnden och året efter utsågs han till biträdande ålderman, han kom att ta över efter Sture Veghed. Samma år valdes Tommy in i Västergötlands Hembygdsförbunds styrelse, där han sedan år 2017 valdes till kassör. Tommy är också ordförande i Grynkorvens vänner.

Som ålderman är Tommy Kroon en verklig eldsjäl och arbetar tillsammans med sina medarbetare för att utveckla Skara Gille med evenemang av olika slag. Stadsvandringarna på somrarna är en framgångsfaktor och behåller sin popularitet.  Brandmuseet vid mellan de båda Kungshusgatorna är ett nytillskott som är öppen på onsdagar kl. 171-19 sommarmånaderna juni – aug.