Vi som är med

Ledstjärnan för Skara Gilles handlande och strävan har alltid varit och är kärleken och vakthållningen kring miljöer och traditioner i vår gamla stad Skara.
Intresset och känslan för hembygdsrörelsen har under senare år ständigt ökat. Detta känner vi alla som arbetar inom rörelsen som en mäktig kraft. Vi i Skara Gille kommer att allt framgent föra verket vidare med all den kraft som stor oss till buds!

Eva Åsbrink tidigare gillesmedlem höll ett högtidstal med tänkvärda ord på Nationaldagen för några år: “Kännedom om dåtiden ger oss trygghet och kraft att orka med nutiden till gagn för framtiden”!