1962

sid 7  Harald Wideen  En Düsseldorfare med ”Skara byxor”
sid 8  David Bergman & John Hedencrantz  En släktsaga
sid 12 H-z  Källby Hallar
sid 14  John Hedencranz  En rojalistisk fest i Skara 1799
sid 18  Jan-Bertil Schnell Tre Skarasouvenirer
sid 23  Erik Sandberg  Vidskepelse i Skara för 300 år sedan
sid 28  John Hedencratz  Från ”den gamla goda tiden”
sid 31  Oscar Lefvander  Hantverkare i Skara
sid  41  John Hedencrantz  En körlektion