2012 – 2013

sid 5  Sture Veghed  Åldermannen har ordet
sid 6  Ernst Lefvander  Båtsmanshuset i Skara
sid 10  Sven Sahlström  Båtsmän i Skara
sid 13  Rune Hagberg  Båtsmanshuset
sid 15  Per-Eric Söderlindh  Båtsmanshusets övre våning
sid 19  Hans Menzing  Två bröder från Skara
sid 22  Uno Bohman  Mannen bakom Alandersgatan
sid 24  Sven-Olof Ask  Gustav Viktor Hofling
sid 26  Anders Alberius  Skara i mitt hjärta
sid 30  Bengt O T Sjögren  Professor Luths hus
sid 33  Stig Karlsson  Sångarfärder genom Västergötland
sid 35  Barbro Olofsson  Biskopsgården 75 år
sid 38  Leif Nordh  Skara var en framstående idrottsstad
sid 44  Henrik Lindkvist  Skara Gilles kulturresor
sid 48  Gösta Karlsson  Tidningshuset från 1873
sid 50  Erik Sånnek  Bildkavalkad från förr och nu
sid 62 Gösta Karlsson  Gula hönan och Mors minne
sid 64  Verksamhetsberättelse 2012
sid 68  Medlemsmatrikel