2004 – 2005

sid 6 Bengt Palm  Skara Gilles åldermansklubba
sid 7  Minnesord Alf Hassel och Erik Ekendahl
sid 9  Arne Sträng  Harald Wideens samlingar
sid 15  Gunnar Berggren  Fattigpojken som blev stordonator
sid 27  Hans Menzing  Den vandrade juden efterspanad i Skara
sid 31  Sven-Olof Ask  Knösiska boksamlingen
sid 35  Gunnar Richardsson  Inget nytt med privata skolor i Skara
sid 39  Bengt OT Sjögren  Hjalmar och Elisabeth von Hall
sid 45  Allan T Nilsson  “Mitt” Skara
sid 56  Bildsvit ur Gillets arkiv ( bilder )
sid 62  Anna Karin Medin  Nya bilder i gammal miljö  ( akvareller )
sid 64 Gillesnämnden 2005 ( bild )
sid 65  Carl-Erik Jonsson  Min bror Nisse “Titti”
sid 71  Gunnar Perlström  Dagbok från en handelsresande
sid 77  Birgit Carlqvist  Skara Skofabrik ( bilder )
sid 79  Uno Bohman  Restaurangförhållanden I Skara
sid 83  Bengt Gunnarsson  Från schefferi till naturbruk
sid 89  Rune Hagberg  Ur minnenas kappsäck
sid 93  Maj-Britt Johansson  Skararevyn
sid 94  PO Dahl  Gilleskrivaren har ordet
sid 97  David Bergman – stiftare och hedersåldersman
sid 99  Medlemsmatrikel