1998 – 1999

sid 5  Rune Hagberg  Till minne av Per-Eric Söderlindh
sid 7  Gunnar Berggren  Ernst Carlsson – adjunkt och nestor
sid 13  Per-Eric Söderlindh  Så minns vi Ernst Lefvander
sid 15  Karl-Erik Lundberg  Svarte skåningar
sid 19  Ivar Andersson  Kyrkklockarna
sid 23  Nils Stenermark  De som restaurerade domkyrkan 1947 – 1949
sid 27  Nils-Fredrik Beerståhl  När kom Läckö i Skara domkyrkas ägo
sid 31  Brita Roland  Dikter
sid 35  Bengt OT Sjögren  Johan Dassau
sid 41  Allan Andersson  För länge sedabn försvunna Skaramiljöer
sid 47  Gunnar A Wahlström  Brunsbo som biskopssäte och kulturcentrum
sid 56 Sven Kjellgren  Axel Cederlin
sid 57  Gunnar Berggren  Rullande charkuteriaffärer
sid 61  Nancy Nykvist  Minnen och tankar
sid 68  Ingvar Ekesbo  En veterinär aktivitet i Skara
sid 75  Yngve Stenermark  Några hjulminnen
sid 81  Yngve Stenermark  Julaftnarna på Ekeberg
sid 83  Rune Hagberg  Historik, Gillet 50 år
sid 91  Bengt Palm  Gilleskrivarens tankar
sid 93  Bildsvep från 50-årsjubiléet