1996 – 1997

sid 5  Nils Fredrik Beerståhl  Biskop Brynolf Gerlaksson och hans släktrelationer
sid 12  Karl-Erik Lundberg  Tre rosor av Horshaga
sid 16  Bengt OT Sjögren  Lektor Landtmansons hus
sid 22  Gunnar Berggren  Apoteket Kronan i Skara
sid 32  Birgitta Rudberg  Gravstenar berättar
sid 40  Rune Hagberg  Sven Kjellgren – polisman, diktare och fotograf
sid 54  Allan T Nilsson  Idrottsminnen – idrottsprofiler
sid 64  Nancy Nykvist – Gun Kampf  Dä va ena Guds lôkka att en ble väschôte
sid 68  Wivian Tuuri  Återblick på en utställning
sid 70  Bengt Palm  Förändringens tid
sid 71  Styrelsen 1997
sid 73  Medlemsförteckning 1997