1992 – 1993

sid 4  Gunnar Richardsson  Glimtar ur folkskolans historia
sid 10  Maja-Lisa Holm  Några betraktelser kring tillkomsten av en gravsten
sid 12  Pelle Räf  Regementsmusikern och storsångaren Gustaf Adolf Snöboll
sid 20  Karl-Erik Lundberg  Biskop Brynolf och Birgitta
sid 28  Stig Rehn  Från flydda tider ( bilder )
sid 36  Nils Fredrik Beerståhl  Stora Hof, Skara och Åbo under 1500-talet
sid 44  Allan T Nilsson  Skara och översiktsplanerna
sid 50  KG Antonsson  Skara Folkets hus – ett ofullbordat projekt
sid 56  Nancy Nykvist  Minnen – övertro men också tillförsikt
sid 62  Rune Hagberg  Vem var Sara?
sid 64  Sven Sahlström  En cykeltur till Stockholm 1925
sid 68  Rune Hagberg  Gillets kamp mot skövlingen av staden Skara
sid 72  Axel Dahlberg  Hovslagarskola med gamla anor – och stöveltramp
sid 74  Elly Andersson  Skara Gilles verksamhet under 1992
sid 75  Styrelsen 1993