1984 – 1989

sid 4  Leif Olsson  På spaning efter vår egen tid – medeltiden
sid 12  Gunnar Berggren  Frans Larsson – slöjdlärare och konstnär
sid 22  Birgit Sawyer  Vikingatids runstenar i trakten av Skara
sid 28 Karl-Erik Lundberg Biskop Brynolfs Skara – en stad i Europa
sid 36  Gunnar Rådmark  Skara landskommuns inkorporering med Skara stad 1934
sid 44  Allan T Nilsson  En gammal Skarabild
sid 48  Arne Sträng  Skarakällor i Skarabiblioteket
sid 52  Nancy Nykvist  Från mitt 30-tal
sid 60  Sven Hermansson  Från stilla havet till Viktoriasjön
sid 64  Brita Roland  En Skaraaflickas minnen från 30- och 40-talen
sid 70  K-G Gunneflo  Mina 17 år i Skara
sid 74  Rune Hagberg  Gilleskrivarens funderingar
sid 75 Gillesnämnden 1989