1978 – 1979

sid 4 Tobias Storm  Oscar Lefvander  In memoriam
sid 6  Sven Danell  Ett barn kommer till Skara
sid 10  Gunnar Dahl  Om samlarmöda och slumpens skördar
sid 13  Ernst Lefvander  Skarakarta år 1750
sid 14  Karl-Erik Lundberg  Helgon och helgonkult. Essä om S:t Sigfrid och Västergötland
sid 32  Ingegerd Ahlin  Tempelkällan ( dikt )
sid 34  Ingegerd Ahlin  Himmelskällan ( dikt )
sid 36  Ingegerd Ahlin  Kring Lisakällan i Skara ( dikt )
sid 37  Ingegerd Ahlin  Rivningshus ( en dikt )
sid 38  Karl-Åke Henningson  På Skaragator och västgötavägar
sid 42  Tobias Storm  De “öppnade eld” i Skara
sid 58 Tore Rudberg  Från mitt gamla Skara
sid 64  Börje Stenström  Tre generationer snickarmästare i Skara
sid 70  Tage Nilsson  Tennis vid Surbrunn och i Wimbledon för 50 år sen
sid 74  Tage Lundgren  Några minnen av Västergötland Göteborgs Järnvägar
sid 77  Kåge Andersson Postmän i Skara tidigt fackligt aktiva
sid 80  Sven Kjellgren  Lite från Skarapolisens horisont
sid 82  Tage Svantesson  Stadsbild förändras
sid 84  Karin Boëthius-Rydin  En guldgrävarhistoria
sid 90  Eric Börjesson  Minnen från min barndoms och ungdoms bönsal
sid 96  Bertil Silfwersvärd  Jubilarernas vandring till Skara ( visa )
sid 98  Bertil Silfwersvärd  Herman Vinqvist
sid 99  Brita Widéen  Det gamla fina huset vid Skolgatan ( teckning )
sid 100  Tore Fischer  Minnen från färder med Rudolf Söderberg
sid 110  Jörgen Elgström  Då Skara var huvudstad
sid 114  Jörgen Elgström  Orgelmästare och fattiglapp
sid 122  Sven-Axel Hallbäck  En adjunkt från Skara
sid 128  Gunnar Edholmer  Något om regementena på Axevalla hed
sid 131  Brita Widéen  Frölichska huset ( teckning )
sid 132  Brita Widéen  Gamla magasinet vid Rådhusgatan ( teckning )
sid 133  Gerda Lidén  Det andra decenniet i Skara Gilles historia
sid 139  Brita Widéen  Hörnhuset vid Rådhusgatan 9 ( teckning )
sid 140  Sven Dahlheden  En Guds tjänarinna från Skara
sid 144  Axel Dahlberg  Badlif i Skara för hundra år sedan
sid 146  Axel Dahlberg  Kyrkskåpet
sid 148  Lisa Melén  Skaraborgsdräkter i allmänhet – Valledräkten i synnerhet
sid 154  Martin Hallerfors  Utställningssommaren 1905
sid 162  Sven Ljungström  Fyra lärare
sid 164  Eva Åsbrink  Släktenas rad räcker oss handen
sid 174  Allan T Nilsson  Botan och Seminarieträdgården i Skara – kan vi få tillbaka något av dess härlighet?
sid 180  Nils Fredrik Beerståhl  Jesper Svedbergs ikonografi
sid 188  Gudrun Holm  Skaraidyller för ett halvsekel sedan
sid 191  Ernst Lefvander  Excelsior
sid 192  Ernst Lefvander  Vård av hembygd
sid 205  Ernst Lefavnder  Guldsmeder
sid 206  Ernst Lefvander  Kalk, teknik, kultu
sid 216  Styrelse 1977