1972 – 1973

sid 4  Magda Bergqvist von Mirbach  Min barndoms stad – Skara
sid 5 Magda Bergqvist von Mirbach  Köpmansång
sid 6  J Arvid Hedvall  Med Stora Hindsbo och Skara i centrum
sid 20  Karin Rydin  Flickpensionerna i Skara för 100 år sedan
sid  24  Allan T Nilsson  Empirehuset vid domkyrkan
sid 29  Johannes Edfelt  Ungdomsår i en skolstad
sid 35  Sven-Axel Hallbäck  Om Skaras bebyggelse
sid 37  Nils-Fredrik Beerståhl  Det blommande berget
sid 38  Karl-Erik Lundberg  När påven hotade Skara med bann
sid 41  Magda Bergqvist von Mirbach  Hymn till Sverige
sid 42  Leo Torgny  100 år på tidningsgatan
sid 45  Bertil Silfwersvärd  Alfred Johansson
sid 47  Dygdens belöning
sid 48  Thorsten Eklann  Småstadsspegel
sid 50  Ragnar Sigsjö  Adam av Bremen och Skara
sid 53  Magda Bergqvist von Mirbach  Västgötaflickorna
sid 53  Magda Bergqvist von Mirbach  Stationsklockan i Götene
sid 54  Kåge Andersson  Skara konstförening
sid 57  Axel Dahlberg  Nyheter 1873
sid 58  Magda Bergqvist von Mirbach  Återseende
sid 59  Oscar Lefvander  Släkter från Skolgatan
sid 73  Bertil Silfwersvärd  Julfrid på jorden
sid 74  Karin Rydin  Skara Gille 25 år
sid 76  Magda Bergqvist von Mirbach  Till hantverkets män
sid 78 Medlemsmatrikel forts
sid 79  Styrelsen