1970

sid 5  Magda Bergqvist von Mirbach  Minnen och blommor
sid 6  J Arvid Hedvall  Hyllning till hustrun Karin
sid 7  Karin Rydin  Minnen från studiecirklar
sid 11  Axel Dahlberg  Några glimtar ur Skara Tidnings historia
sid 16  Einar Malm  Gunnar Wennerberg i Skara 1851
sid 18  Ernst Carlsson  Den gamla sämskmakargården
sid 24  K G Andersson  Västgötakonstnären Oskar Johansson
sid 26  E G Wassberg  Götala – en gammal kungsgårds historia
sid 31  Magda Bergqvist von Mirbach  Kåseri om krönikespel
sid 35  V Lengdén  Skara Lantmannaskola är landets äldsta
sid 38  J Arvid Hedvall  Dikter
sid 42  Ingeborg Lundegard  Ett köpmanshus i Skara
sid 51  Bo  V:son Lundqvist  Min barndoms Skara
sid 58  Harald Widéen  Brobacka
sid 65  Oscar Lefvander  Kan stenar tala
sid 69  okänd  Greven
sid  71  Bertil Silfwersvärd  Hugo Swensson
sid 73  Oscar Lefvander  Den första bilen i Skara
sid 76  Medlemsmatriklel