1966

sid 5 Minnesord över David Bergman
sid 7  Magda Bergqvist von Mirbach  Min barndoms stad Skara
sid 8  John Hedencrantz  Ernst Motitz Arndt. Resa genom Sverige år 1804
sid 14  Leo Torgny  Många gatunamn i Skara skriver stadens historia
sid 19  Gudrun Holm  Ett konstnärsfrö på Brunsbo biskopsgård
sid 22  Thorsten Eklann  Skaras sextioåriga teater har tradition och kultur
sid 29  Oscar Lefvander  Gamla hantverkare, samt en hantverksfamilj i fyra led.
sid 33  Leo Torgny  På min mammas gata
sid 37  Alice Sorenius  Den gamla trädgården vid Malmgatan
sid 40  Olle Hjern  Gubben Ljus
sid 42  Karin Boethius-Rydin  Några skolflicksminnen
sid 45  E G Karlgren  Järnvägsfrågan år 1854
sid 50  Oscar Lefvander  Några minnen av skolhushåll och inackorderingar  Skara – förr i tiden