1965

sid 5  E G Karlgren  Skara Domkyrka forts.
sid 12  David Bergman  Idrott i Skara
sid 14  Oscar Lefvander  Några minnen från Skara från 1800-talet till 1965
sid 24  Harald Wideen  Medeltidsgillen i Västergötland
sid 31  Karin Boethius-Rydin  Clara Wallmark
sid 35  Stig Appelgren  Gustaf III:s besök i Skara 1784
sid 38  John Hedencrantz  Christian Molbechs besök i Skara 1812
sid 43  John Hedencrantz  Ett teatersällskaps besök i Skara 1846
sid 47  John Hedencrantz  “Klot-Olle”, ett skolpojksöde