1964

sid 5  David Bergman  Munkån, minnen och funderingar
sid 12  Harald Wideen  Magistern på vinden – ett samlaroriginal
sid 18  Oscar Lefvander  Några minnen från Skara från 1800-talet till våra dagar
sid 23  John Hedencrantz  främlingar reser genom Skara
sid 29  E G Karlgren  Bild från Skara i början av 1900-talet
sid 30  John Hedencrantz  En talares vedermödor
sid 36  Erik Sandberg  Histirier från Skara och Skaratrakten
sid 39  John Hedencrantz  En gammal gård i Skara
sid 43  John Hedencrantz  Skara Hospital
sid 45  E G Karlgren  Skara Domkyrka