1963

sid 7  David Bergman  Vårminnen från 1890-talet
sid 11  Oscar Lefvander  Hantverkare i Skara 1880 – 1920 forts
sid 18  John Hedenceantz  Män av den gamla stammen
sid 24  Harald Wideen  Ur musiklivet i Skara
sid 30  Erik Sandberg  Folkminnen från Skara och Skaratrakten
sid 34  John Hedencrantz  Långväga gäster i Skara omkring år 1000
sid 42  Harald Wideen  Gammalt Skarahantverk
sid 47  John Hedencrantz  Ett dilemma