Båtsmanshuset

 

 

 

 

Äldre bild på Båtsmanshuset

Detta hus är beläget på Skolgatan 3 i Skara ,  snett emot Domkyrkan och inpå en gård och ägs av Skara kommun. Båtsmanshusets ursprung är ovisst, men kanske var det ett av de första hus som återuppfördes efter den katastrofala branden i Skara söndagen den 23 augusti 1719, då så gott som hela staden lades i aska

Enligt en stadga från År 1629 var staden skyldig att hålla båtsmän och detta upphörde inte förrän i slutet av 1800-talet. Huset byggdes då på med en våning och fick tegeltak. Nu beboddes huset av civilpersoner fram till 1940-talet. Sedan var där tapetserarverkstad och lager innan Skara Gille restaurerade huset och sedan 1988 förvaltat och hållit sina möten och sammankomster dä

Sedemera inköptes tomten av Skara kommun som lät den förfalla. Det lilla och ålderdomliga huset sjönk allt djupare i Skaras svarta jord. Så, plötsligt en dag, bestämdes det att huset skulle jämnas med marken! Det såg allvarligt ut för stadens äldsta lilla trähus som en gång hyst några av stadens båtsmän.  Rivningslovet var redan beviljat. Dåvarande Länsmuseet reagerade liksom ett par behjärtade kommunfullmäktigeledamöter med Eva Åsbrink i spetsen. Och si, det vackra och unika huset om än illa medfaret räddades! Amspengar beviljades, det gick för sig på den tiden, och man började lyfta huset ur den svarta jorden. Ruttet virke byttes ut och huset riktades upp. Efter vissa besvärligheter hade själva ”skrovet” på den lilla byggnaden rest sig ur sin förnedring.

Länsmuseet undersökte och dokumenterade. Dåvarande museichefen Ulf Erik Hagberg kallade till sig Skara Gilles nämnd varvid han sporde dessa om de var villiga att på ideell basis ta sig an det omfattande arbetet med restaureringen av Båtsmanshuset. Han lovade i samband därmed all expertishjälp beträffande den antikvariska delen. Efter ingående överläggningar beslutade gillet att påtaga sig det stora uppdraget. I och med detta beslut blev ovanstående historik om den den samtida staden platsen och byggnaden påtaglig verklighet just för Skara Gille!

Den 22 november 2022  levererades ett rosettfönster till Båtsmanshuset, detta har tidigare  funnits i Skara Domkyrka, innan nuvarande glasmosaikfönster av Beskow installerades. Rosettfönstret kom att förvaras i krypta en period. När Skara Domkyrka brann 1947 och dåvarande brandchefen David Bergman gjorde en heroisk brandinsats fick han välja något som fanns i kryptan.  David Bergman var den en av initiativtagarna till Skara Gille och nu har fönstret kommit tillbaka till Gillet och installerat på väggen upp till andra våning på trappavsatsen.

Planritning Båtsmanshuset från 1981  i samband med renoveringsarbete samma år