Skara Gille besökte Veterinärmuséet

Veterinärmuseet. Foto Freddie Wendin

En tisdagseftermiddag i september besökte en grupp medlemmar Veterinärmuséet i Skara. Mette Rodal hälsade välkommen till denna unika anläggning i vår stad. Den enda av sitt slag i Sverige och den har få, om ens någon, motsvarighet i Europa. Peter Hernqvist fick i uppdrag av Gustav III att etablera Sveriges första veterinärutbildning år 1775. Han valde att anlägga institutionen på den plats där det tidigare legat ett kloster från 1200-talet.
Besöket började dock inte i huvudbyggnaden. Gruppen fick ta sig till den byggnad som ligger alldeles bredvid, den kvarvarande av två flyglar. Det som nu kallas ”Arkivet”, men är muséets bibliotek. I den lilla gula byggnaden finns det många rariteter. Bokhyllorna rymmer ungefär 3000 olika verk och några av de mest märkvärdiga, är placerade på ett bord mitt i lokalen. Mette berättade målande om flera av verken i ”Arkivet” och hon passade på att visa gästerna innehållet i flera av rariteterna. Efter besöket i flygeln vandrade gruppen tillbaka in i muséet. Där väntade först en paus med kaffe
och bakelse. Därefter fortsatte Mette att berätta om muséet och den specialvisning som funnits sedan i våras, med verk av Hilma af Klint. Vårt besök var ”i grevens tid”, utställningen plockas ner senare i veckan. De verk som visas är originalillustrationer av hästens anatomi från en lärobok,
”Hästens operativa speciella kirurgi”, skriven av John Vennerholm och utgiven 1901.
Hilma af Klint föddes 1862 på Karlbergs slott i Solna. Hon utbildade sig som en av de första kvinnliga konstnärerna i Sverige vid det som skulle bli Konstfack. Hilma af Klint blev 82 år och var under sin levnad okänd inom konstvärlden. Hon var en föregångare inom den abstrakta konsten. Vid hennes död testamenterade hon över 1000 målningar, akvareller och skisser till sina efterlevande. Men med förbehållet att de inte skulle få visas förrän 20 år efter hennes död. Hilma af Klint menade att hennes samtid inte skulle förstå hennes konst. De 140 verk som finns på Veterinärmuséet är dock mycket tydliga och lätta att förstå. Det konstaterade samtliga av eftermiddagens besökare. Som hade fått ta del av flera av de pärlor som finns i vårt Skara. Och okända av väldigt många, även Skarabor.

Text Tommy Kroon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *