Stadsvandring i Skaras hjärta

Allan Ahlman guidade stadsvandringen med start på Prubbatorget.  Foto Freddie Wendin

Den 4 juli gick den andra av sommarens stadsvandring i Skara Hjärta, drygt 70 personer kom till Prubbatorget kl. 18.00  Runt domkyrkan finns den innersta kammare i Skara hjärta. Allan Ahlman guidade oss genom dåtid och nutid.  Domkyrkan är navet i Skara och runt denna kom bebyggelse att utvecklas. Den medeltida domkyrkan låg på stadens högsta punkt, det gör den inte idag. Staden har vuxit ikapp och lager av gödsel, förmultnat avfall och rivna hus har staplats på varandra under seklens gång och kulturlagren har byggts på.

Den första kända domkyrkan i Skara invigdes omkring 1150, men många fynd visar att det redan på 1000-talet fanns en kyrka här. Skara är den enda stad i Sverige som firat 1000 år, så vi har mycket att vara stolta över. Under många år gjordes restaureringar och renoveringar, trots stora brister lät biskop, präster och församlingen nöjas sig och kyrkan förföll. Det dröjde ända till slutet av 1800-talet då man insåg vad som stod mitt i staden och en omfattande renovering kom till stånd. Arkitekt Helgo Zetterwall ledde den omfattande renoveringen och ombyggnaden. Det var under denna tid som kyrkan återfick sin gotiska karaktär och sina kända kyrkspiror och detta utseende har kyrkan än idag.

Allan Ahlman framför domkyrkan. Förr var det ingen ordning och reda, byggnader placerades där det var mest praktiskt, även Stortorget har spår från svunnen tid berättade Allan och pekar med hela handen. Foto Freddie Wendin

Allan Ahlman beskriver med ord och målar upp en bild, hur man tänkte förr när man byggde hus, anlade gator och torg. Ingen ordning och reda, byggnader placerades där det var mest praktisk. Idag följer man räta linjer och det är ordning och reda. Troligtvis var det Gamla Biblioteket “Åbomska huset” den första byggnad där man utgick från gatan och entrédörren rakt framför domkyrkans norra port.

Vid Skoltorget stannade guiden till och berättade om den gamla skolan där det bedrevs utbildning redan från 1200-talet. Just på denna plats bedrevs de högsta studierna i landet. Skulle man studera vidare blev det studier i Frankrike. År  1833 byggdes den nya skolan (nuvarande stadshuset), några decennier gick och i  början av 1870-talet ansågs skolan för liten. Helgo Zetterwall var även med här och ritade förslag på den nya skolan även den i gotisk stil. De styrande i Skara var inte överens om att riva skolan,  en sån ny skolan kunde inte rivas och det beslöts att den skulle byggas ut.  Enligt en anekdot genomfördes en kupp av borgmästare Trybom,  Helgo Zetterwall och ytterligare personer. Ombyggnaden av skolan påbörjades och sedan revs den, det sas att det var omöjligt att bygga om den. Den nya skolan som uppfördes enl. Helgo Zetterwalls ritningar och fick det gotiskt utseende som byggnaden fortfarande idag har.

Allan Ahlmans berättelse om Skaras Hjärta och dess ursprung var mycket lärorik, ett nytt perspektiv på vårt stad och växte fram under hans guidning. Han tyckte att Skara lyckats förena den gamla bebyggelsen med ny arkitektur, viss finns det några missar men det får bli en annan stadsvandring. Ibland hamnade guiden utanför Skara,  en del parenteser blev det bl.a. beskrevs  i Varnhem klosterkyrka och klosterruinen i Alvastra och en sväng gjordes även till Hasslösa där släkten Hasselblad (kamera märket) har sina rötter.

En lite kylslagen kväll men inget regn, det smakade gott med kaffe och fralla efter guidningen, lottringarna tömdes och vinnare drogs. Tommy Kroon slog ett slag för Brandmuseet på onsdag den 6 juli, då kommer den gamla brandbilen att göra några rundor runt staden för de som önskar mer kunskaper om vår fina stad Skara.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *