Den stora branden 1719

Den 23 augusti var det 300 år sedan Skara drabbades av en stor brand, där nästan hela staden “i aska lades”. Detta högtidlighöll Skara Gille med två aktiviteter. På förmiddagen var alla fjärdeklassare i staden inbjudna för att få ta del av berättelser vid fyra stationer. När kvällen närmade sig, var det dags för de vuxna att få information om händelsen och förklaring till det våldsamma förloppet. Robin Gullbrandsson berättade om husbyggnad och stadsplanering. Sven-Olof Ask höll ett målande föredrag i Domkyrkan och kunde, tack vare kyrkoherde Harald Ullenius skrift, i detalj beskriva händelseförloppet. ( En artikel som kommer att finnas med i “Ett och annat från den gamla staden Skara” som kommer ut i december. ) Läs mera under “Minnen, referat & artiklar )

Robin Gullbrandsson inledde kvällen vid Krönikebrunnen.


Sven-Olof Ask fängslade de 160 åhörarna i Domkyrkan.
Bilderna tagna av Tommy Kroon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *