Bilder och minnen från Skolgatan

Den första träffen där vi skall dokumentera Skaras hus, företag och människor, gick av stapeln i torsdags kväll i Prubbasalen på nya biblioteket. Vi kunde räkna till fler än 50 deltagare, varav flera ”ännu inte medlemmar” i Skara Gille. Den gata som vi valt att inleda arbetet med, var Skolgatan.

Göran Johansson, som är ansvarig för projektet, hade satt samman ett intressant collage av gamla vyer från Skolgatan. Flertalet av dem kommer från sent 40-tal. Barbro Olofsson hade fördjupat sig i husen och deras historia och hon delade, som vanligt, med sig av sina kunskaper på ett briljant sätt.
De närvarande hjälpte till att komplettera med egna minnen och berättelser. Görans lista med företag, som hämtats ur yrkesregistret i 1949 års telefonkatalog, kompletterades.

Sorlet vid den följande kaffepausen visade att det fanns mycken kunskap om Skolgatan att förmedla. Kommentarerna fortsatte när man åter samlades i Prubbasalen. Men det märktes tydligt att det fanns mycket mer att berätta. Vi hoppas att vi i Skara Gille får ta del av all denna kunskap när vi fortsätter vårt arbete med att kartlägga Skaras moderna historia. Den första kvällen visade att det finns många intressanta berättelser att förmedla och vi märkte en generositet när det gäller att dela med sig av sina minnen. Det kommer ett nytt tillfälle den 27 mars. Då ligger fokus på Skaraborgsgatan.

Göran Johansson presenterar en bild av det gamla gästgiveriet i ena ändan av Skolgatan. Foto Freddie Wendin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *