Årets andra stadsvandring

Ett behagligt väder ramade in årets andra stadsvandring. Ett hundratal vandrare mötte upp vid Prubbatorget när Barbro Olofsson presenterade kvällens tema, Skoltorget.  Efter det traditionella klockspelet inledde Barbro med att redogöra för Bladska Husets historia. Därefter tog sig gruppen över Skolgatan till området för dagens vandring.

Den historiska tillbakablicken började vid Djäkneterassen, där Barbro berättade om de historiska skolbyggnaderna. Den första skolan på platsen hade plats för 400 elever i en sal och den exakta belägenheten har bevarats genom Anders “Sättarns” försorg. Han har markerat byggnadens konturer med storgatsten bland alla kullerstenar.
Barbro fortsatte med att berätta om personer och byggnader med anknytning till Skoltorget. Vi fick veta hur det gick med Andreas Nilssons samlingar. Vandrarna fick kunskap om det anrika företaget Anders Granqvist & Co med deras tryckeri och om Mjölkbaren som serverade både frukost, lunch och middag till mycket facila priset. Som avslutning berättade Barbro om den gamla begravningsplatsen som funnits här, om hur Krabbelund fick sitt namn samt hur platsen användes för torghandel med blommor och grönsaker. Vår kunniga stadsguide kunde som vanligt varva årtal, andra fakta och anekdoter med stor bravur. Som vanligt fanns det experter i folkhavet som förstärkte berättelserna. För att kunna bevara och sprida Barbros berättelser, gjordes även vid denna vandring en ljudupptagning.

När vandringen avslutades förflyttade man sig till gården vid Båtsmanshuset, där medlemmar från Skara Gille hade dukat upp med kaffe och smörgåsar. Gästerna lät sig väl smaka och sorlet  runt borden visade åter på att det finns mycken kunskap att förmedla under trivsamma former.

Avslutningsvis berättade Barbro Olofsson om nästa veckas vandring. Då kommer promenaden att gå utmed Dofsan bort till Malmgården och “Skara Lisa”. Källan som var vida känd under sin verksamhet, men som nu nästan är bortglömd, kommer att på nytt få stor uppmärksamhet.

Barbro Olofsson trollbinder sin publik under måndagens vandring runt Skoltorget och Krabbelund. Foto: Erik Sånnek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *